Endringer i gebyr og salær fra 1. oktober 2020.

I en pressemelding tidligere i år ble det fastslått at regjeringen har valgt å redusere purregebyrer og inkassosalærer. Bakgrunnen for forskriftsendringene er den usikre økonomiske situasjonen mange har fått som følge av koronasituasjonen, samt en  teknologisk utvikling som forenkler innfordringsarbeidet.

De nye endringene ble raskt vedtatt etter en kort høringsrunde, men har ikke trådt i kraft før nå, den 1. oktober. Grunnen til dette er fordi man har ønsket å kvalitetssikre beslutningene, samt at det har vært nødvendig å endre på datasystemer.

Regjeringen har vedtatt følgende endringer:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

Fra 1. oktober 2020 gjelder følgende gebyrer og salærer:

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner
 • lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner
 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær
 • satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær
 • utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye


At regjeringen tilpasser satsene etter dagens og morgendagens teknologi bekrefter at vår satsing på automatisering og brukervennlige løsninger er fremtiden. Vårt mål har hele tiden vært å utvikle de beste (og enkleste) løsningene, og vi ser på oss selv som digitale rebeller i et tradisjonelt marked.