Bærekraftig økonomi, innovasjon og likestilling

Kravia er et «fremoverlent og annerledes inkassoselskap» som skal endre vår bransje med teknologi.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag-og i fremtiden. Målene angår oss alle, og vi kan alle bidra til å nå dem. I Kravia har vi valgt følgende tre mål hvor vi vil bidra positivt.

5. Likestilling mellom kjønnene

Vi vet at likestilling mellom kjønnene bidrar til vekst. Vi er opptatt av likestilling når vi ansetter, og vi er opptatt av å skape kundeflater som ivaretar alle kjønn ved å styrke bruken av tilpasset informasjons- og kommunikasjonsteknologi i møte med debitorer jfr. Pkt. 5.2 i FNs bærekraftsmål. Vi skal skape kundeflater og UX som understøtter dette.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi tror at ved å gjøre det enklere å få betalt, og enklere å betale vil det bidra til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. Vi vet at god likviditet er en viktig faktor for at våre kunder tør å investere videre og utvikle seg.

9. Innovasjon og infrastruktur

For oss betyr det å legge til rette for teknologisk infrastruktur mellom bla. regnskapssystemer og andre finansielle tjenester og skape grunnlag for innovasjon. Vi skal være et forbilde på innovasjon i vår sektor, og bidra til økt etterspørsel på metoder som gjør det enkelt å bli ajour med utestående krav.