Jeg har fått brev, hva gjør jeg nå?

Svært mange forstår ikke hva inkassoselskapet skriver - hva de egentlig skylder og hva de skal gjøre. Vi jobber for å gjøre dette så enkelt som mulig for deg.‍

Av

Redaksjonen

-

14/4/2021

1. Prøv å holde deg innenfor fristen

Betal hele kravet innen fristen. Ved å betale innen fristen sparer du deg for ytterligere kostnader i saken.

2. Problemer med å betale hele det skyldige beløpet innen fristen?

Selv om du ikke har løsningen klar er det mye bedre at du kontakter oss enn å la regningen ligge. Skal vi sammen finne løsning i saken som er «til å leve med»?

Vi kan i de fleste saker tilby å dele kravet i avdrag, eller gi korte utsettelser på hele kravet. Ved å unnlate å kontakte oss risikerer du å bli påført store ekstrakostnader i saken (som inkassosalærer og gebyrer ved rettslige skritt) som ellers kunne vært unngått.

3. Har du mottatt et krav du ikke er enig i?

Send oss straks en e-post, vis til saksnummer i brevet fra Kravia og begrunn hvorfor du er uenig i kravet. Du finner kontaktinformasjon til din saksbehandler i brevet du har mottatt.

Vi vil straks merke saken som «omtvistet» hos oss og kontakte vår oppdragsgiver for deres kommentarer. Vi vil deretter forsøke så langt det er mulig å få til en løsning mellom partene, eventuelt overføre saken til forliksrådet hvor begge parter vil få mulighet til å fremme sin sak.

Dersom du mener at kravet allerede er betalt, ber vi om at du straks sender oss kvittering som viser dette.

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.